Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) tái cấu trúc thành công Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

31/03/2022 11:40:00
Ngày 29/3/2022, tại Vườn Vua Resort & Villas, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, lễ ra mắt thương hiệu mới và đổi tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam(VISC).

Theo đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 29/3/2022, với tỷ lệ quyền biểu quyết đạt 100%  ông Nguyễn Phúc Long đã được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tiếp đó, HĐQT VISC đã bầu ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT TIG, giữ Chức vụ Chủ tịch HĐQT VISC, ông Dương Quang Trung giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty.

Cũng trong ĐHĐCĐ, Ông Dương Quang Trung – Phó Chủ tịch HĐQT VISC cho biết, vượt qua những khó khăn năm 2020, doanh thu thực hiện năm 2021 đã đạt 12,2 tỷ đồng – đạt 116% kế hoạch đề ra, so với năm 2020 doanh thu đạt 183,73%. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 1,42 tỷ đồng và bằng 203% so với kế hoạch. Định hướng phát triển năm 2022, VISC dự kiến sẽ trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi và đưa ra các phương án khắc phục tình hình tài chính. Tiếp tục phát triển các mảng hoạt động có khả năng lợi nhuận cao như: Tư vấn M&A, môi giới trái phiếu, mở rộng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch… Tại đại hội, Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với lợi nhuận mục tiêu 170 tỷ đồng, gấp tới 120 lần so với kết quả đạt được trong năm 2021 với các chỉ tiêu về doanh thu đặt ra đều tăng mạnh so với năm ngoái.

Với việc đầu tư chiến lược và tái cấu trúc thành công VISC, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) đã bổ sung vào hệ sinh thái kinh doanh của mình một định chế tài chính trung gian của thị trường chứng khoán, tham gia vào lĩnh vực dịch vụ chứng khoán, đơn vị tài chính và ngân hàng đầu tư, gia tăng sức mạnh và công cụ tài chính cho hệ sinh thái kinh doanh của Tập đoàn trong tương lai. TIG đang vững vàng hướng tới mô hình tập đoàn kinh tế sở hữu hệ sinh thái kinh doanh giá trị bền vững.

Thông tin chi tiết tham khảo tại:

https://kinhtechungkhoan.vn/live-dhdcd-chung-khoan-vics-vig-muc-tieu-lai-170-ty-nam-2022-doi-ten-cong-ty-tang-von-dieu-le-len-gap-doi-112197.html