Trang chủ/Cổ đông
Cổ đông
30/09/2010
Ngày 8/10/2010: TIG được cấp phép niêm yết cổ phiếu tại HNX và chính thức chào sàn
Mở
24/09/2010
Ngày 24/09/2010: Thông báo chốt danh sách cổ đông
Mở
01/09/2010
Ngày 01-09-2010: TIG chính thức nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 15 triệu cổ phiếu tại HNX.
20/08/2010
Ngày 20-08-2010: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2010
Mở