Trang chủ/Lĩnh vực/Chứng khoán và Dịch vụ tài chính
Chứng khoán và Dịch vụ tài chính

TIG đã chính thức đầu tư và tham gia tái cấu trúc, tham gia quản trị điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã chứng khoán VIG), đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam (VISC - mã chứng khoán VIG), tăng vốn lên 680 tỷ đồng và ra mắt logo thương hiệu mới VISC, đặt trụ sở chính và sàn giao dịch tại tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, thành phố Hà Nội; Chính thức tham gia cung cấp các dịch vụ chứng khoán và dịch vụ ngân hàng đầu tư trên thị trường chứng khoán 

Website: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam - VISC