TIG: Tổ chức thành công Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017

29/04/2021 07:43:00
Sáng ngày 26/4/2017, tại phòng Athene 2, tầng 29, khách sạn Grand Plaza – 117 Trần Duy Hưng – Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội diễn ra long trọng với sự có mặt tham dự của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của TIG; cùng đại diện các cơ quan truyền thông, phóng viên các cơ quan báo chí và các vị khách mời khác.
Tại Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban điều hành TIG đã thông qua các Tờ trình, Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, đưa ra các chỉ tiêu chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh 2017 và các nội dung theo quy định.
Các đại biểu, cổ đông đánh giá cao những thành tích mà TIG đã đạt được trong năm 2016 và ủng hộ những chiến lược sản xuất, kinh doanh năm 2017. Đại hội đã nhận được những thảo luận, đánh giá sôi nổi của các cổ đông về các nội dung đã báo cáo.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của TIG kết thúc thành công tốt đẹp được biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành hầu hết các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội cũng bầu bổ sung đủ thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thành công của Đại hội thường niên năm 2017 là động để TIG nỗ lực hơn nữa cho sự phát triển ổn định và bền vững trong tương lai.

Một số hình ảnh tại Đại hội: