Trang chủ/Lĩnh vực/Truyền thông tài chính và Fintech
Truyền thông tài chính và Fintech

TIG cùng hai thành viên là Tạp chí Điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam và Công ty Chứng khoán VISC đã đầu tư phát triển sản phẩm công nghệ FI Trade - Một nền tảng Big Data thông tin dữ liệu tài chính, chứng khoán toàn diện, ứng dụng công nghệ AI, tối ưu hóa giải pháp tìm kiếm, phân tích thông tin dữ liệu tài chính, chứng khoán chuyên sâu để cung cấp cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. FI Trade là sản phẩm đầu tiên, duy nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam được phát triển bởi một cơ quan báo chí chính thống hàng đầu của thị trường chứng khoán là Tạp chí Điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam kết hợp với công nghệ phần mềm Lotte và chuyên môn nghiệp vụ của một định chế trung gian của thị trường chứng khoán là Công ty Chứng khoán VISC.