Trang chủ/Lĩnh vực/Năng lượng tái tạo
Năng lượng tái tạo

TIG tiếp tục xúc tiến triển khai các thủ tục pháp lý của 2 nhà máy điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 và Thăng Long Hướng Sơn 2, tổng công suất 80MW tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và đang chờ chính sách nhà nước về quy hoạch và phát triển các dự án năng lượng tái tạo để quyết định hướng phát triển dự án. Đồng thời sẽ xúc tiến đưa các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác đầu tư phát triển thêm một số dự án về năng lượng tái tại Việt Nam.

Dự án tiêu biểu