Về TIG

Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Thăng Long (ThangLong Invest Group – TIG) được thành lập ngày 8/8/2001 theo giấy chứng nhận ĐKKD

Xem thêm
Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Ngày 8/8/2001, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (tiền thân là Công ty Cổ phần Văn hóa Thông tin Thăng Long-TIC media) được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 700 triệu đồng...

Xem thêm
Mô hình tổ chức

Thông tin chung & Mô hình tổ chức

Sơ đồ tổ chức tập đoàn Sơ đồ tổ chức bộ máy

Xem thêm
Công ty thành viên

Công ty thành viên

Các công ty thành viên trực thuộc TIG

Xem thêm
Đối tác - Khách hàng

Đối tác – khách hàng

TIG đã và đang ký kết hợp tác với nhiều đối tác, khách hàng có uy tín trên mọi lĩnh vực hoạt động với quan điểm chia sẻ cơ hội, hợp tác bền vững và cùng hướng tới thành công.

Xem thêm
Đối tác - Khách hàng

Thành tựu

Xem thêm
phone fb youtube