TIG: Vinh dự được trao tặng giải thưởng Báo cáo thường niên tốt nhất 2012

Ngày 14/72012, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 5 năm và trao giải Báo cáo thường niên tốt nhất 2012. Đến dự chương trình có nhiều vị lãnh đạo như Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư, lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cùng 200 khách mời là các doanh nghiệp tham dự. Cuộc Bình chọn báo cáo thường niên là chương trình do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Báo Đầu tư, phối hợp tổ chức với sự tài trợ độc quyền của Dragon Capital. موقع 365 Lễ trao giải lần này đã vinh danh và trao giải thưởng cho 50 doanh nghiệp niêm yết có Báo cáo thường niên năm 2011 tốt nhất trong số hơn 700 doanh nghiệp niêm yết trên HSX và HNX. TIG đã vinh dự là một trong 50 doanh nghiệp được bình chọn trao giải thưởng báo cáo thường niên tốt nhất 2012 và là một trong số 11 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX đoạt giải. كيف تلعب بينجو Đây là năm thứ 2 liên tiếp từ khi gia nhập thị trường chứng khoán năm 2010, TIG được bình chọn và trao tặng giải thưởng báo cáo thường niên tốt nhất.
Với tiêu chí là “Chuẩn mực – Minh bạch – Chuyên nghiệp và Sáng tạo”, chương trình đã bình chọn, đánh giá và tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc nhất trong hoạt động xây dựng báo cáo thường niên, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về chuẩn mực, chuyên nghiệp, minh bạch và sáng tạo trong công tác quản trị điều hành, công tác tài chính, hoạt động SXKD và ý thức chấp hành các quy định của TTCK, tôn trọng và trách nhiệm trong mối quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư. Cuộc bình chọn đã có tác động sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp niêm yết trong công tác làm báo cáo thường niên nói riêng cũng như ý thức nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hướng tới chuẩn mực, minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác quản trị công ty đại chúng, doanh nghiệp niêm yết.

phone fb youtube