TIG tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2022: Đặt chỉ tiêu tăng trưởng 50%, bứt phá để vươn tầm

mostbet

TIG tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2022: Đặt chỉ tiêu tăng trưởng 50%, bứt phá để vươn tầm

Ngày 26/04/2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX – Mã chứng khoán: TIG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua chỉ tiêu kinh doanh 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận, tờ trình chủ trương phát hành trái phiếu, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn,… 

Cụ thể tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 1.086,553 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 261,951 tỷ đồng bằng 202% và 274% so với năm 2020, nộp ngân sách nhà nước 139,2 tỷ đồng.

Mặc dù 2021 là một năm khó khăn do tác động từ covid-19 song TIG vẫn hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra và đóng góp cho cộng đồng và xã hội gần 5 tỷ đồng vào công tác phúc lợi xã hội, ủng hộ các chương trình, hoạt động của Chính phủ, địa phương phòng chống dịch.

Phát huy kết quả đã đạt được, TIG đặt mục tiêu kinh doanh trong năm 2022 với tổng doanh thu hợp nhất 1.450,027 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 350,014 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%. قمار على النت

Đặc biệt, với tỷ lệ 100% số biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2022, TIG đã thống nhất phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Đồng thời, tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được biểu quyết thông qua. مواقع رهان Dự kiến, số tiền huy động sẽ được được sẽ dùng để chuẩn bị vốn đầu tư xây dựng và phát triển các dự án đã, đang và sẽ triển khai, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho công ty. موقع لربح المال

Năm 2022 và những năm tới, TIG sẽ bước vào giai đoạn “Vườn tầm” – Nâng cao vị thế và vai trò trong lĩnh vực hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, TIG cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tích lũy các dự án giá trị để gia tăng nguồn lực phát triển dài hạn, hiện thực hóa doanh thu, lợi nhuận các dự án đã triển khai tạo dòng tiền mạnh phục vụ tái đầu tư các dự án mới; Hướng tới là một cổ phiếu cơ bản của một doanh nghiệp kinh doanh bền vững!

Một số hình ảnh ghi nhận tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra vào sáng ngày 26/4 của TIG:

Xem thêm thông tin đã được đăng tải:

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dai-hoi-dong-co-dong-dau-tu-thang-long-tig-dat-muc-tieu-doanh-thu-hop-nhat-nam-2022-dat-1-600-ty-dong-post296276.html

phone fb youtube