TIG: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 26/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. مواقع روليت

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 cũng như định hướng kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2018; kế hoạch năm 2019… Năm 2018, tổng doanh thu hợp nhất của TIG đạt 303,23 tỷ đồng, bằng 117% so với doanh thu năm 2017 và đạt 61% so với kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất đạt 74,621 tỷ đồng, bằng 107% năm 2017 và 60,2% so với chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. تعليم البوكر للمبتدئين

Toàn cảnh đại hội.

Đại hội cũng nhất trí thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, các chủ trương phát triển các dự án đầu tư; Thông qua việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2018; Thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp, chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ; Thông qua phương án chi trả cổ tức cho cổ đông; Thông qua các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, với các đối tác, khách hàng thường xuyên; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty; Thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019…

Ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long phát biểu tại Đại hội.

Cũng tại Đại hội, Ban lãnh đạo TIG đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2019, giá trị cổ phiếu, những dự án chuẩn bị đi vào khai thác để thúc đẩy kinh doanh của công ty… Thông qua các phần trả lời, Ban Lãnh đạo TIG đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới và tin tưởng nhấn mạnh vào những kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2019.

Các cổ đông trao đổi, thảo luận tại Đại hội


Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, chương trình tại Đại hội

Có thể nhận định, thông qua những báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh… Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của TIG đã thành công tốt đẹp và đạt được sự đồng thuận cao. Đây sẽ là động lực để TIG phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 888 كازينو

phone fb youtube