TIG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 26/04/2016 tại Khách sạn Gland Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, TIG đã long trọng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. رهان الخيل
Đại hội lần này có sự tham dự của đại diện Quỹ đầu tư PYN ELITE FUND (NON – UCITS) – cổ đông lớn nắm giữ cổ phần chiếm 17,81% vốn điều lệ của TIG; cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan Báo chí như; Thời báo Chứng khoán Việt Nam, báo Đầu tư Chứng khoán, cafeF,…và các vị khách mời khác.
Các cổ đông, đại biểu đánh giá cao sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc của TIG trong thời gian qua, với mức tăng trưởng tổng doanh thu hợp nhất đạt 355,26 tỷ đồng, tăng trưởng 107% so với năm 2014; tổng doanh thu công ty mẹ đạt 350,35 tỷ, tăng trưởng 120% so với năm 2014; lợi nhuận hợp nhất trước thuế TIG đạt 113,5 tỷ đồng, bằng 312% so với năm 2014; Lợi nhuận công ty Mẹ đạt 118,65 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 394% so với năm 2014. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015 đề ra lần lượt là 112% (đối với lợi nhuận công ty Mẹ), và 96% (đối với lợi nhuận hợp nhất) mặc dù chỉ tiêu kế hoạch này đã đề ra được đánh giá là rất tham vọng. بوكر Cơ cấu doanh thu đã dần được phân bổ một cách hợp lý, doanh thu mảng đầu tư bất động sản – ngành kinh doanh chủ đạo của Công ty tăng mạnh và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu (Doanh thu mảng bất động sản tăng đột biến, đạt 184,05 tỷ đồng và chiếm 52% tổng doanh thu). Tài chính lành mạnh với việc luồng dòng tiền không có dư nợ ngân hàng, tiền mặt lớn, chi phí tái chính thấp. كيف تلعب لعبة بينجو
Không khí đại hội diễn ra sôi nổi khi thảo luận về các vấn đề mới trong kế hoạch kinh doanh phát triển của TIG như: đánh giá, nhận định của các nhà đầu tư về tiềm năng của công ty cũng như chiến lược để nâng cao hình ảnh, thương hiệu và giá cổ phiếu của TIG; thảo luận trao đổi về việc nới room của nhà đầu tư nước ngoài để tăng tính hấp dẫn và tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã kết thúc thành công tốt đẹp, đạt kết quả là đã thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình của HĐQT; Ban điều hành và Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021
Với sự thành công tốt đẹp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, TIG tin rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn, thách thức của thị trường trong thời gian tới, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Một số hình ảnh Đại Hội

phone fb youtube