TIG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 26/04/2012, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Số 57 đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội TIG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. العاب الخيول

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. رهان المباريات
Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2016. شرح 1xbet
Với sự thành công tốt đẹp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, TIG tin rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn, thách thức của thị trường trong thời gian tới, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
Một số hình ảnh đại hội:

phone fb youtube