TIG tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Ngày 25/04/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, TIG tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. موقع روليت
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. موقع مراهنات عربي
Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2016. لعبة القمار ورق
Với sự thành công tốt đẹp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, TIG tin rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn, thách thức của thị trường trong thời gian tới, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
Một số hình ảnh đại hội:

phone fb youtube