TIG nhận được Văn bản đề nghị của các cổ đông phản ánh về Báo điện tử Xây dựng (baoxaydung.vn) đã đăng thông tin sai sự thật về Dự Án Vườn Vua

TIG nhận được Văn bản đề nghị của các cổ đông phản ánh về Báo điện tử Xây dựng (baoxaydung.vn)  đã đăng thông tin sai sự thật về Dự Án Vườn Vua. Chúng tôi đăng tải nguyên văn ý kiến của cổ đông để nhà đầu tư nắm được. مراهنات رياضية

phone fb youtube