TIG được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp quyết định phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu chế biến Lâm sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 30/06/2011, Ủy ban nhân tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 1681/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu chế biến lâm sản cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tổng diện tích đất lâm nghiệp được giao quy hoạch là 15.627,4 ha trên địa bàn 34 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Đại Từ và Phổ Yên. كيف تلعب لعبة بينجو Tổng nhu cầu vốn là 253,087 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chiếm 22,9%, vốn Công ty chiếm 77,1%. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 2011.

Với mục tiêu chủ yếu về kinh tế cung cấp khoảng 130 nghìn m3 gỗ nguyên liệu/năm, tạo ra một thị trường ổn định về tiêu thụ gỗ, lâm sản cho người dân, tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần giải quyết xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, từng bước ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.

Ngoài ra, TIG được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ diện tích rừng hiện có, trồng rừng, xây dựng hạ tầng, khai thác rừng trồng và chế biến lâm sản. سلوتس Việc sản xuất kinh doanh nguyên liệu do TIG tự lựa chọn và quyết định theo mô hình phù hợp như việc liên danh, liên kết với các chủ rừng, bao tiêu toàn bộ nguyên liệu đến kỳ khai thác. اربح المال

Dự kiến, TIG cũng sẽ hợp tác liên kết với các Tổ chức Quốc tế để thực hiện quy hoạch và đầu tư, tài trợ một phần trong quy mô quy hoạch rừng trên theo định hướng của các chương trình quốc tế về hỗ trợ phát triển môi trường bền vững.

phone fb youtube