TIG đoạt giải thưởng cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên 2011

Ngày 05/07/2011, TIG đã vinh dự được trao tặng giải thưởng trong cuộc thi “Bình chọn Báo cáo thường niên 2011” do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital tổ chức. العاب كسب المال

Vượt qua 640 BCTN của các DN niêm yết trên Sở GDCK TP. 888 sport HCM và Sở GDCK Hà Nội tham gia, TIG đã được trao tặng giải thưởng cùng với 36 BCTN đoạt giải. الرهان الرياضي

Đây là năm đầu tiên TIG tham gia và việc đoạt giải thưởng này đã khuyến khích, động viên sự cố gắng của doanh nghiệp trong công tác làm BCTN, đặt biệt ghi nhận tuân thủ chuẩn mực công bố thông tin, có ý thức minh bạch cao trên TTCK và đã cung cấp cho nhà đầu tư, cổ đông đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh của TIG từ quản lý, quản trị đến hoạt động tài chính, triển vọng của TIG.

phone fb youtube