TIG đăng tuyển một số vị trí sau :

TIG đăng tuyển một số vị trí sau :

1. Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh bất động sản

2. Nhân viên lễ tân

3. Kiến trúc sư

4. Kỹ sư kinh tế xây dựng

5. Kỹ sư xây dựng

6. Kỹ sư kinh tế xây dựng

7. Kỹ sư xây dựng
Xem thông tin chi tiết tại đây

8. Quản trị trang điện tử

phone fb youtube