TIG – CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ được UBND tỉnh Phú Thọ giao hơn 88.6ha đất sạch thực hiện dự án khu du lịch, biệt thự sinh thái – nghỉ dưỡng Vườn Vua

Ngày 04/09/2012, UBND tỉnh Phú Thọ đã ký quyết định số 2335/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 886.889m2 đất, mặt nước cố định (Đây là toàn bộ diện tích đất, mặt nước UBND tỉnh Phú Thọ đã thu hồi của CTCP Hoà Thanh và đang tạm giao cho UBND các xã Đồng Luận, Trung Nghĩa, Trung Thịnh quản lý theo Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh) và giao cho CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ để đầu tư xây dựng Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua, tại địa bàn các xã Đồng Luận, Trung Thịnh, Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ với thời hạn thuê đất là 50 năm. Toàn bộ diện tích 886.889m2 này là đất sạch hoàn toàn, bao gồm cả một số hạng mục hạ tầng,  tài sản, công trình nhà cửa, vật kiến trúc và hệ sinh thái trên đất đã được TIG – CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ thực hiện chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo Quyết đinh số 3767/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Hiện tại, TIG – CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ đang tiếp tục khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị triển khai thi công xây dựng công trình và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ngay trong tháng 9/2012 nhằm đầu tư xây dựng dự án thành một Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng có giá trị nhanh chóng khai thác kinh doanh, góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, địa phương.

phone fb youtube