Thanhtra.com.vn (Báo Thanh tra – Thanh tra Chính phủ): Thông tin chính thức về các kết luận thanh tra tại Dự án Vườn Vua

Thời gian qua, một số bài báo đã đăng thông tin có nội dung sai lệch và thiếu cơ sở, mang tính quy chụp gây dư luận trái chiều về Dự án Vườn Vua. قواعد لعبة الروليت Sau khi UBND tỉnh Phú Thọ giao Thanh tra tỉnh kiểm tra thông tin và có kết luận chính thức về Dự án, Báo Thanh tra – Cơ quan Ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và Ngành Thanh tra – đã vào cuộc tìm hiểu và chính thức có bài viết với đầy đủ các thông tin số liệu chi tiết, chính thống, có căn cứ pháp lý và nghiệp vụ về các vấn đề liên quan tới Dự án Vườn Vua. Nguyên văn nội dung bài báo của Báo Thanh tra được đăng tải sau đây:

https://thanhtra.com.vn/kinh-te/dau-tu/thong-tin-chinh-thuc-ve-cac-ket-luan-thanh-tra-tai-du-an-vuon-vua-166195.html

phone fb youtube