Cổ đông

clock+icon 30/09/2010

Ngày 8/10/2010: TIG được cấp phép niêm yết cổ phiếu tại HNX và chính thức chào sàn

icon+download Tải xuống

clock+icon 24/09/2010

Ngày 24/09/2010: Thông báo chốt danh sách cổ đông

icon+download Tải xuống

clock+icon 01/09/2010

Ngày 01-09-2010: TIG chính thức nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 15 triệu cổ phiếu tại HNX.

clock+icon 20/08/2010

Ngày 20-08-2010: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2010

icon+download Tải xuống
phone fb youtube