Sự kiện VHXH & SP Truyền thông

Trong gần 10 năm qua, 2 đơn vị thành viên của ThangLong Invest Group là Công ty Cổ phần Truyền thông Tài chính Chứng khoán Việt Nam (VNFS. العاب كازينو مجانية media) và Công ty Cổ phần Văn hóa Thông tin Thăng Long (TIC.media) đã phối hợp với các cơ quan Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội… tổ chức hơn 30 sự kiện văn hóa – chính trị xã hội – thể thao – giải trí cấp tỉnh, ngành và quốc gia; tổ chức thường niên 2 giải thưởng quy mô toàn quốc; tổ chức xuất bản nhiều công trình sách lớn có giá trị, qua đó đã góp phần đắc lực cho công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền quảng bá các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền quảng bá cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, từ thiện, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển cộng đồng và xã hội.

Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước:

Các sự kiện VHXH thể thao giải trí:

Các giải thưởng:

Các ấn phẩm truyền thông, xuất bản:

phone fb youtube