Dự Án Điện Gió Thăng Long Hướng Sơn 1 Và Thăng Long Hướng Sơn 2

TIG đang xúc tiến triển khai đầu tư xây dựng 2 nhà máy điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 và Thăng Long Hướng Sơn 2, tổng công suất 80MW tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Dự án sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm lượng khí phát thải và ô nhiễm môi trường, phù hợp với xu thế phát triển bền vững chung của thế giới.

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ

TIG

ĐỊA ĐIỂM

xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

CÔNG SUẤT

80 MW

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Gần 4.000 tỷ đồng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Hiện dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương thỏa thuận, bố trí địa điểm đề xuất Bộ Công Thương đưa vào Quy hoạch điện gió Quốc Gia, các cơ quan chức năng đã thẩm định hồ sơ, đang hoàn thành các thủ tục để đệ trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch. Đã thi công hoàn thành cột đo gió và triển khai đo gió được 08 tháng với lưu lượng gió đảm bảo đủ điều kiện bổ sung quy hoạch và tính khả thi đầu tư có hiệu quả cao.

Ảnh dự án

Danh mục

Ảnh dự án

phone fb youtube