Hoạt động nhân đạo – từ thiện

Trong các hoạt động nhân đạo từ thiện,Thanglong Invest Group cũng đã trực tiếp đóng góp gần 2 tỷ đồng  ủng hộ cho các quỹ, các nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật và trẻ mồ côi, gia đình chính sách. استراتيجية لعبة روليت Ngoài ra, hai thành viên của Tập đoàn là VNSF. كيفية لعب البوكر media và TIC.media đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức hàng chục sự kiện văn hóa xã hội vì mục đích từ thiện, từ đó đã huy động được hàng chục tỷ đồng đóng góp cho các quỹ từ thiện, giúp đỡ cho nhiều đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

 

phone fb youtube