Socio-cultural media events

During nearly 10 years, 2 members of TIG – VNFS.media and TIC.media – has collaborated with authority figures and social organzation to hold more than 30 cultural and social events as well as sport and entertainment occasions in provincial and national scale, organizing 2 annual national awards, publicizing books with great value, celebrating important national holidays, spreading positive messages for the development of the community and society; thereby contributing effectively to propaganda policy of the government

 

Major cultural events and holidays of the country:

[rokbox title=”Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt. Một trái Tim hồng. Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10″ album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/hoat-dong-vhxh_01.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Tổ chức chương trình nghệ thuật. Người là niềm tin tất thắng. Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/05″ album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/hoat-dong-vhxh_02.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Tổ chức chương trình nghệ thuật. Đảng cho ta Mùa xuân. Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng CSVN 3/2″ album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/hoat-dong-vhxh_03.jpg[/rokbox]

[rokbox title=”Tổ chức chương trình nghệ thuật. Công lý và Trái tim nhân ngày vì nạn nhân Chất độc da cam 10/8″ album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/hoat-dong-vhxh_04.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật. Còn mãi với Thời gian kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7″ album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/hoat-dong-vhxh_05.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Tổ chức chương trình ca nhạc Quốc tế. Giai điệu Hòa bình chào Apec Việt Nam” album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/hoat-dong-vhxh_06.jpg[/rokbox]

[rokbox title=”Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật. Ta tự hào đi lên Việt Nam” album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/hoat-dong-vhxh_07.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật. Việt Nam rạng rỡ gấm hoa” album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/hoat-dong-vhxh_08.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật. Người đẹp Kinh đô Việt Nam” album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/hoat-dong-vhxh_09.jpg[/rokbox]

[rokbox title=”Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật. Vươn tới những tầm cao mới” album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/hoat-dong-vhxh_10.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Tổ chức chương trình Festival Sáng tạo trẻ” album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/To chuc chuong trinh Festival Sang tao tre.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Tổ chức chương trình Đại nhạc hội Đất nước chọn niềm vui, kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Miền nam” album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/To chuc CT Dai nhac hoi Dat nuoc chon niem vui, ky niem 30 nam ngay giai phong MN.jpg[/rokbox]

Các sự kiện VHXH thể thao giải trí:

[rokbox title=”Tổ chức giải quần vợt Doanh nhân toàn quốc” album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/To chuc giai quan vot Doanh nhan toan quoc.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Tổ chức giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia 2009″ album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/To_chuc_giai_bong_chuyen_vo_dich_quoc_gia_2009.jpg[/rokbox]

Các giải thưởng:

[rokbox title=”Tổ chức Lễ trao giải thưởng toàn quốc Nhân ái Việt Nam” album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/To chuc Le trao giai thuong toan quoc Nhan ai Viet Nam.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Thương hiệu Chứng khoán uy tín 2009″ album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/To_chuc_Le_trao_tang_Giai_thuong_Thuong_hieu_CK_uy_tin_2009.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Thương hiệu Chứng khoán uy tín 2010″ album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/To chuc le trao tang giai thuong Thuong hieu CK uy tin.jpg[/rokbox]

Các ấn phẩm truyền thông, xuất bản:

[rokbox title=”Công trình sách Ảnh Việt Nam Thế kỷ XX” album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/sach_anh_VN_TK_20.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Công trình sách Bách khoan thư Giáo dục và Đào tạo Việt nam” album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/Cong trinh sach Bach khoa thu Giao duc va Dao tao Viet Nam.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Công trình sách Niên giám công ty đại chúng Việt Nam 2009″ album=”vhxh-sptruyenthong”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/tin-tig/hoat-dong-xa-hoi/vhxh-sptruyenthong/Cong trinh Sach nien giam cong ty dai chung 2009.jpg[/rokbox]

phone fb youtube