External activities

During nearly 10 years since date of establishment, Thang Long Investment Group’s reputation has always associated with many meaningful and positive social activities. The corporation has been honored to welcome govenors and international guests in TIG’s major events.

[rokbox title=”Lãnh đạo Tập Đoàn đón tiếp Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết và các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/Image_001.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Lãnh đạo Tập đoàn cùng lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên đón Phó Thủ tướng và các quan chức chính phủ đến tham dự chương trình Xúc tiến đầu tư Xuân 2009.” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/Image_002.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư “Thái Nguyên – Tiềm năng & Cơ hội đầu tư” 2009″ album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/Image_003.jpg[/rokbox] [rokbox title=” ” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/1.JPG[/rokbox] [rokbox title=” ” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/2.JPG[/rokbox] [rokbox title=” ” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/3.JPG[/rokbox] [rokbox title=” ” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/4.JPG[/rokbox] [rokbox title=” ” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/5.JPG[/rokbox] [rokbox title=” ” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/6.JPG[/rokbox] [rokbox title=”Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tập Đoàn trong chương trình từ thiện “Công lý và Trái tim”” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/Image_004.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Phó Chủ Tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tập Đoàn” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/Image_005.jpg[/rokbox][rokbox title=”Lãnh đạo Tập đoàn làm việc với Đối tác Đức” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/Image_006.jpg[/rokbox][rokbox title=”Lễ ký kết hợp đồng hợp tác Hanoi ICT Tower” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/Le-ky-ket-hop-dong-hop-tac-Hanoi-ICT-Tower.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Lễ ký kết hợp đồng thiết kế Hanoi ICT Tower” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/Le-ky-ket-hop-dong-thiet-ke-Hanoi-ITC-Tower.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Lãnh đạo TIG chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong chương trình Phụ nữ tài năng thời kỳ đổi mới 2007″ album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/To-chuc-chuong-trinh-Phu-nu-tai-nang-thoi-ky-doi-moi-2007.jpg[/rokbox][rokbox title=”Lãnh đạo Tập Đoàn làm việc với đối tác KuWait” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/a1.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Lãnh đạo TIG làm việc với Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/a2.jpg[/rokbox] [rokbox title=”Lãnh đạo TIG tiếp Bà Trương Mỹ Hoa – Phó Chủ tịch Nước và Bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Phó Chủ tịch Nước” album=”external”]http://thanglonginvestgroup.vn/images/stories/social-action/external/a3.jpg[/rokbox]
phone fb youtube