Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ gửi công văn đến các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý báo chí phản đối Báo Điện tử Dân Việt, Báo Tiền Phong đăng thông tin không đúng sự thật về Dự án Vườn Vua Resort & Villas đồng thời yêu cầu trang thông tin điện tử VCCI, trang thông tin điện tử CafeF gỡ các tin đưa lại của báo Tiền Phong và Dân Việt.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ gửi công văn đến các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý báo chí phản đối Báo Điện tử Dân Việt, Báo Tiền Phong đăng thông tin không đúng sự thật về Dự án Vườn Vua Resort & Villas đồng thời yêu cầu trang thông tin điện tử VCCI, trang thông tin điện tử CafeF gỡ các tin đưa lại của báo Tiền Phong và Dân Việt.

Ngày 18 tháng 03 năm 2020, báo Tiền Phong  có đăng bài báo “Bên trong dự án Vườn Vua hơn 1400 tỷ vướng hàng loạt sai phạm ở Phú Thọ” và ngày 21 tháng 3 năm 2020, báo điện tử Dân Việt có đăng bài báo“Bất thường ở dự án nghìn tỷ Vườn Vua: Dùng “đất bẩn” để san lấp?” Ban lãnh đạo Công ty đã có công văn gửi đến các cơ quan quản lý báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chỉ đạo báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ, huyện Thanh Thuỷ và các đơn vị báo chí liên quan phản đối và đề nghị gỡ bỏ thông tin sai sự thật về Vườn Vua. Để rộng đường công luận và công khai minh bạch với khách hàng, cổ đông các thông tin nêu trên, lãnh đạo tập đoàn đăng toàn văn Văn bản đã gửi. الروليت الامريكي Chi tiết xem tại đây:

CV gửi Cơ quan Báo chí, Cơ quan Chức năng về việc báo Dân Việt thông tin sai sự thật về Vườn Vua.

CV gửi Cơ quan Báo chí, Cơ quan Chức năng về việc báo Tiền Phong thông tin sai sự thật về Vườn Vua.

Các cơ quan báo chí cũng đã làm việc với Công ty về các nội dung liên quan nêu trên. Công ty đã cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu pháp lý của dự án chứng minh các bài báo đưa thông tin sai sự thật, thiếu khách quan, vu khống công ty. العاب تربح منها المال Công ty xin được trích dẫn các bài báo:

https://tbck.vn/chu-dau-tu-cua-du-an-vuon-vua-ra-van-ban-phan-doi-nhung-thong-tin-sai-lech-62617.html

https://hhth.vn/chu-dau-tu-cua-du-an-vuon-vua-ra-van-ban-phan-doi-nhung-thong-tin-sai-lech

phone fb youtube