Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1

Công ty CP Cổ phần điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 là công ty con của TIG được thành lập để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 với công suất thiết kế 42MW tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thông tin dự án

TÊN TIẾNG ANH

Thang Long – Huong Son 1 Wind Electricity Joint Stock Company

TÊN VIẾT TẮT

Thang Long – Huong Son 1 ,.JSC

TRỤ SỞ

Đường K2- Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD

3200694985 cấp lần đầu ngày 10/6/2019 và thay đổi lần 2 ngày 25/12/2020.

VỐN ĐIỀU LỆ

410.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười tỷ đồng)

TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA TIG TẠI CÔNG TY

60% vốn điều lệ.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

Sản xuất điện

Ảnh dự án

Ảnh dự án

phone fb youtube