Báo chí và luật sư nhận định về Pháp lý dự án Biệt thự nghỉ dưỡng/du lịch tại Dự án Vườn Vua resort & villas

Căn cứ đối chiếu quy định của pháp luật và hồ sơ pháp lý, nhằm rộng đường dư luận và để có cái nhìn khách quan, trung thực, một số cơ quan báo chí đã có bài viết trên cơ sở tham khảo thêm ý kiến luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý đất đai, đầu tư và bất động sản, đã khẳng định Biệt thự nghỉ dưỡng/du lịch Vườn Vua Resort & Villas đảm bảo đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo từng lô đất.
Với sự hoàn thiện đầy đủ về hồ sơ pháp lý của Dự án cũng như trên thực tế Vườn Vua resort & villas là một trong những dự án hiếm hoi đã hoàn thành đầu tư xây dựng tổng thể hệ thống công trình và hạ tầng dịch vụ, đưa vào khai thác kinh doanh hiệu quả rồi mới mở bán biệt thự, dám cho khách hàng trải nghiệm nghỉ dưỡng tại dự án mới xuống tiền, Vườn Vua đã tạo được sự tin cậy thực sự đối với đông đảo nhà đầu tư!

Link các báo:
https://reatimes.vn/chu-dau-tu-du-an-vuon-vua-co-du-dieu-kien-ban-cac-san-pham-biet-thu-nghi-duong-1602237902725.html

https://baoxaydung.com.vn/chu-dau-tu-du-an-vuon-vua-co-du-dieu-kien-ban-chuyen-nhuong-cac-san-pham-biet-thu-nghi-duong-290417.html
https://kinhtechungkhoan.vn/dam-bao-du-dieu-kien-mua-ban-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-79446.html

phone fb youtube